ETT BAROCKPALATS

Tessinska palatset eller Tessins palats är ett barockpalats beläget i Gamla Stan, Stockholm. Palatset uppfördes mellan 1694–1701 efter ritningar av Nicodemus Tessin.

DESIGN ARKITEKT SOFIA HEDQVIST

Denna magnifika Kasthall matta är designad av arkitekten Sofia Hedqvist till Tessinska Palatset. 

En handtuftad matta med många detaljer som bla följer upp takets utformning.