Björn Dahlström

Under årens lopp har Björn arbetat med många internationellt kända kunder, men har på samma gång funnit mycket nöje i att delta i olika utställningsprojekt. Mattorna the Positive och the Negative är det kontemplativa och geniala resultat av ett samarbete där mönstret i varje design är ett vackert, handskrivet uttalande som uttrycker känslorna i mattan. Det är inte förvånande the Positive och the Negative har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen, bland annat uppvisade i the New York Times.