Integritetspolicy

Kasthall Mattor och Golv AB behandlar personuppgifter om de personer som besöker och använder våra digitala plattformar och tjänster.

Kasthall Mattor och Golv AB värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Kasthall Mattor och Golv AB sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för hela Kasthall Mattor och Golv ABs hemsidor och plattformar i sociala medier, mail.

Genom att besöka/använda någon av våra Digitala Kanaler samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter utgör en personuppgift.

 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används de?

När du besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra Digitala Kanaler eller mailar, kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, mobilnummer, geografisk position. Även andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss kan komma att behandlas.

Personuppgifter samlas in för att vi skall kunna kommunicera med dig, för administration och för marknadsaktiviteter, samt för att utveckla och förbättra våra Digitala Kanaler och kommunikationen med dig.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och kampanjerbjudanden eller för annan information som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på info@kasthall.se.

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 

Begränsning i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis med marknadsföring, analysera data, tillhandahålla tjänster samt utföra leveranser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartner fåt tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar uppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en hög skyddsnivå av uppgifterna genom ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som är beskrivet här.

 

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för våra Digitala Kanaler. Våra Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern Webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personaluppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.

 

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att vi skall sluta behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer att göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem. Vänligen kontakta i sådant fall oss på info@kasthall.se. Du har även rätt att, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

 

Därför använder vi cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobil när du besöker webbplatsen.

Cookies hjälper våra Digitala Kanaler att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök.

 

Så avböjer du användning av cookies

Du kan neka användning av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på att du då kan förlora några användbara funktioner såsom personalisering av den Digitala Kanal och ”kom-ihåg-mig-funktioner”.

 

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Kasthall Mattor och Golv AB. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedd kontaktperson för personuppgiftsfrågor, är du välkommen att kontakta oss på info@kasthall.se